Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаПеребудоваНа першому етапі соціалістичної індустріалізації
 

Облако тегов

індустріалізації бюджетні господарство засобів конференція кращого легка першому промисловість сільське соціалістичної фінансування


 

На першому етапі соціалістичної індустріалізації

У забезпеченні фінансовими ресурсами зростаючих витрат, пов'язаних з соціалістичною індустріалізацією країни і соціалістичною реконструкцією сільського господарства, первинне значення мало подальше збільшення внутрішньогосподарських накопичень,

На першому зтапе соціалістичної індустріалізації джерелами засобів для фінансування важкої індустрії були легка промисловість, сільське господарство і бюджетні накоплеиия, В період боротьби за колективізацію сільське господарство само, що реконструюється, потребувало крупної фінансової допомоги держави. Легка промисловість не могла забезпечити збільшених потреб фінансування народного господарства. Не могли і не мають бути безмежними і бюджетні накоп- ' леиия, у складі яких питома вага притягнених засобів населення систематично знижувалася у зв'язку з витісненням, а потім і ліквідацією капіталістичних елементів і зниженням рівня податкового обкладення доходів трудящих. Не відмовляючись від цих старих джерел, необхідно було добиватися того, аби важка промисловість, і перш за все машинобудування, також давала накопичення.

XVII конференція ВКП(б) підкреслила: "У основу всього подальшого розвитку промисловості має бути покладене швидке підвищення продуктивності праці, яке стає сповна здійсненним завдяки введенню нових машин і апаратури". Як основне гасло соціалістичного змагання конференція вказала: "...при даних матеріальних засобах, на основі більшої економії, кращого використання виробничих можливостей, кращій мобілізації сил і кращого практичного керівництва дати країні більше продукції і кращої якості" '.Диференціація податкових платежів

Ще в початку 1927 р. ЦВК і СНК СССР запропонували в цілях сприяння колгоспному будівництву встановити для колективних господарств знижку з нарахованого окладу податку у розмірі 25%. Реформа сільгоспподатку 1928...Бюджетні кошти

Бюджетні кошти використовувалися для будівництва і зміцнення радгоспів, надання допомозі сільській бідноті і малопотужним середнякам в обзаведенні сільськогосподарськими машинами і інвентарем, для проведення землеустрою бідняцьких і малопотужних селянських господарств і...
Роль бюджету в державних фінансових заходах

Колгоспам було передано господарське майно розкуркулених кулаків вартістю більше 400 млн. крб., для використання на колгоспних полях - не менше 30 тис. тракторів потужністю понад 400 тис. кінських сил, не...

Початковий етап індустріалізації країни

Початковий етап індустріалізації країни і період реорганізації в сільському господарстві супроводилися труднощами в справі розвитку товарообігу. Швидке зростання міст і нових промислових районів у зв'язку з розгортанням соціалістичної індустріалізації країни,...