Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаПеребудоваНа першому етапі соціалістичної індустріалізації
 

Облако тегов

індустріалізації бюджетні господарство засобів конференція кращого легка першому промисловість сільське соціалістичної фінансування


 

На першому етапі соціалістичної індустріалізації

У забезпеченні фінансовими ресурсами зростаючих витрат, пов'язаних з соціалістичною індустріалізацією країни і соціалістичною реконструкцією сільського господарства, первинне значення мало подальше збільшення внутрішньогосподарських накопичень,

На першому зтапе соціалістичної індустріалізації джерелами засобів для фінансування важкої індустрії були легка промисловість, сільське господарство і бюджетні накоплеиия, В період боротьби за колективізацію сільське господарство само, що реконструюється, потребувало крупної фінансової допомоги держави. Легка промисловість не могла забезпечити збільшених потреб фінансування народного господарства. Не могли і не мають бути безмежними і бюджетні накоп- ' леиия, у складі яких питома вага притягнених засобів населення систематично знижувалася у зв'язку з витісненням, а потім і ліквідацією капіталістичних елементів і зниженням рівня податкового обкладення доходів трудящих. Не відмовляючись від цих старих джерел, необхідно було добиватися того, аби важка промисловість, і перш за все машинобудування, також давала накопичення.

XVII конференція ВКП(б) підкреслила: "У основу всього подальшого розвитку промисловості має бути покладене швидке підвищення продуктивності праці, яке стає сповна здійсненним завдяки введенню нових машин і апаратури". Як основне гасло соціалістичного змагання конференція вказала: "...при даних матеріальних засобах, на основі більшої економії, кращого використання виробничих можливостей, кращій мобілізації сил і кращого практичного керівництва дати країні більше продукції і кращої якості" '.Закон про трести

Закон про трести, виданий в червні 1927 р., надав підприємству більше за права і можливості в частині організації виробничої діяльності. Підприємство повинне було працювати на основі промфинплана н розраховуватися з...Вдосконалення роботи Державного банку

Кожна позика може бути, далі, видана лише на певний, точно встановлений термін. Дотримання другого принципу вимагає забезпечення безумовного повернення отриманої позики після закінчення її терміну. Для забезпечення ж зворотності позики...
Безпосередня державна фінансова підтримка колгоспам

Безпосередня державна фінансова' підтримка колгоспам виражалася у видачі ним позик і посібників, наданні пільг по позиках, податках, страхуванні, постачанні засобами виробництва на пільгових умовах, проведенні коштом держави господарських і соціально-культурних...

Місцеві бюджети

Місцеві бюджети брали участь у фінансуванні зв'язку, дорожнього господарства і автомобільного транспорту, грали крупну роль у фінансуванні комунального і житлового господарства, В області соціально-культурних заходів на них покладалися повністю бюджетні...