Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаПеребудоваНа першому етапі соціалістичної індустріалізації
 

Облако тегов

індустріалізації бюджетні господарство засобів конференція кращого легка першому промисловість сільське соціалістичної фінансування


 

На першому етапі соціалістичної індустріалізації

У забезпеченні фінансовими ресурсами зростаючих витрат, пов'язаних з соціалістичною індустріалізацією країни і соціалістичною реконструкцією сільського господарства, первинне значення мало подальше збільшення внутрішньогосподарських накопичень,

На першому зтапе соціалістичної індустріалізації джерелами засобів для фінансування важкої індустрії були легка промисловість, сільське господарство і бюджетні накоплеиия, В період боротьби за колективізацію сільське господарство само, що реконструюється, потребувало крупної фінансової допомоги держави. Легка промисловість не могла забезпечити збільшених потреб фінансування народного господарства. Не могли і не мають бути безмежними і бюджетні накоп- ' леиия, у складі яких питома вага притягнених засобів населення систематично знижувалася у зв'язку з витісненням, а потім і ліквідацією капіталістичних елементів і зниженням рівня податкового обкладення доходів трудящих. Не відмовляючись від цих старих джерел, необхідно було добиватися того, аби важка промисловість, і перш за все машинобудування, також давала накопичення.

XVII конференція ВКП(б) підкреслила: "У основу всього подальшого розвитку промисловості має бути покладене швидке підвищення продуктивності праці, яке стає сповна здійсненним завдяки введенню нових машин і апаратури". Як основне гасло соціалістичного змагання конференція вказала: "...при даних матеріальних засобах, на основі більшої економії, кращого використання виробничих можливостей, кращій мобілізації сил і кращого практичного керівництва дати країні більше продукції і кращої якості" '.Господарське і культурне будівництво

До 1938 р. місцеві бюджети не включалися до державного бюджету СРСР, який складався з союзного бюджету і республіканських бюджетів союзних республік. У донолнение до місцевих доходів і встановлюваних на місцях...Многозвенность проходження товару

Тим часом многозвенность проходження товару від виробництва до споживача наводила до багатократності банківського кредитування під векселі, видані в процесі просування одного і того ж товару. До того ж в звороті...
Забезпечення прав госпоргана

Потреба підприємства у власних оборотних коштах встановлювалася при затвердженні промфинплана підприємства. Постанова передбачала можливість тимчасового, на термін не більш за один місяць, перерозподіли власних оборотних коштів усередині об'єднань лише в...

Система субвенцій

Встановлена тимчасовим положенням про місцеві фінанси 1924 р. система субвенцій далеко не у всіх випадках виявилася прийнятною формою фінансової допомоги місцевим бюджетам і не у всіх районах країни. Зокрема, не...