Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
Головна
 

Облако тегов

бідноті базі впровадження господарства завдання заходів збори нової позичити проведення реконструкції розгортання сільського середнякам соціалістичної техніки фінансування


 

Фінанси в сільськом господарстві

Збори і проведення соціалістичної реконструкції сільського господарства иа базі колективізації і впровадження теперішньої техніки могли бути благополучними лише на основі розгортання виробничою союзу між містом н селом. позичити вимагало трансформації характеру і напряму фінансовій допомозі Радянської держави селянству трудящого і розширення її об'єму,

Раніше допомога виявляла сільській бідноті і середнякам в мішенях використання можливостей множення продуктивності дрібнотоварного господарства, що зустрічаються, для постачання міст і індустріальних центрів провізією н сировиною н для захисту від куркульства. Тепер же завдання полягало в тому, аби допомогти бідноті і середнякам поступово цементувати свої розрізнені дрібні господарства в здоровущі колективні господарства на базі нової техніки і суспільної праці. У вирішенні позичити завдання висока роль відносилася фінансово-кредитній системі.

Державні фінансові заходи, сконцентровані на збори і проведення соціалістичної реконструкції сільського господарства, підключали в себе:

фінансування реконструкції старовинних і спорудження нових підприємства для устаткування сільського господарства тракторами, автоматами , інвентарем, а також добривами і т. п.;

фінансування радгоспів, магшшио-тракторних станцій і інших державних сільськогосподарських підприємств і заходів, що забезпечують впровадження в сільське господарство нової т-ехннки і збільшення державного інструкції сільським господарством;

примноження безпосередньої державної фінансової допомоги кооперативним коаліціям ставкових селянських господарств і особливо колгоспам;

фінансування соціально-культурних заходів в вниманиях забезпечення поголовної письменності жителі , розгортання масовою политико-просветительной твори , підвищення цивілізованого рівня прірв , розвитку збори кадрів для села.Господарське і культурне будівництво

До 1938 р. місцеві бюджети не включалися до державного бюджету СРСР, який складався з союзного бюджету і республіканських бюджетів союзних республік. У донолнение до місцевих доходів і встановлюваних на місцях...Значення фінансів в розвитку народного господарства

Значення фінансів в розвитку народного господарства, взаємозв'язок господарського і фінансового планерування були особливо відмічені об'єднаним Пленумом ЦК і ЦКК ВКП(б) в грудні 1930 р. в резолюції "Про народногосподарський план на...
Розвиток і зміцнення місцевих бюджетів

Принципам демократичного централізму і національної політики партії були підпорядковані заходи також і в області організації місцевих бюджетів. Розвиток і зміцнення місцевих бюджетів, особливо районних (волосних) і сільських, відповідав завданням зміцнення...

Прискорений розвиток продуктивних сил

Отже, прискорений розвиток продуктивних сил відбувався в умовах зміцнення соціалістичних виробничих стосунків. Великий перелом знайшов своє віддзеркалення у всіх областях фінансової діяльності, в небачений високому прирості внутрішньогосподарських накопичень, доходів і...