Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаСпеціальна довгострокова позикаНаділ підприємств власними оборотними коштами
 

Облако тегов

банківського випадку виробництва власними коштами кредит кредитування наділ накопиченням оборотними підприємств потреби сезонних тимчасові товарів


 

Наділ підприємств власними оборотними коштами

Наділ підприємств власними оборотними коштами на певні потреби в межах мінімальних потреб спричинив уточнення об'єктів банківського кредитування. Потреби, що покриваються власними оборотними коштами, не могли служити об'єктами банківського кредитування. З іншого боку, потребі підприємств і господарських органів і засобах, що перевищують встановлений мінімум їх власних оборотних коштів, повинні покриватися банківським кредитом.

"Державний банк надає короткостроковий кредит державним підприємствам лише на потреби, пов'язані з фінансуванням цінностей в дорозі, з авансуванням сезонних процесів виробництва, з накопиченням сезонних запасів сировини, палива,, виробничих і допоміжних матеріалів, з тимчасовим підвищенням вкладень в незавершене виробництво, з сезонним накопиченням готових виробів і товарів, а також на інші тимчасові потреби, витікаючі з ходу виробництва і звернення товарів" .

Таким чином, банківський кредит повинен був надаватися лише на тимчасові потреби підприємств, причому в кожному випадку на строго і точно встановлені потреби. Звідси витікають і основні принципи кредитування: терміновість, зворотність, цільовий характер і забезпеченість кредиту. Кожна позика, що надається Держбанком, повинна мати певне цільове призначення і видаватися лише в тому випадку, якщо підприємство або госпорган гарантують використання позики на встановлену при її видачі мету.Виконання промфинплана поточного року

VI з'їзд Порад СРСР (березень 1931 р.) в постанові по звіту уряду вказав: "Виконання промфинплана поточного року..., виконання поставлених перед промисловістю якісних завдань і перш за все завдань по зниженню...Розвиток і накопичення досвіду прямого планерування

Розвиток і накопичення досвіду прямого планерування, посилення зв'язку банків з хозорганизациями на основі виробничого розмежування між ними функцій і клієнтів робили можливим проведення корінної кредитної реформи. Не налое значення мало...
Банківська статистика

Державний банк приступив до проведення реформи біг належної підготовки, хоча йому було надано Право визначити термін переходу на нову систему кредитування і розрахунків. Недостатній інструктаж, відсутність заблаговременис віддрукованих стандартних бланків,...

Диференціація відрахувань від загальносоюзних доходів

Диференціація відрахувань від загальносоюзних доходів до республіканських бюджетів дозволяла збільшувати останні не лише в міру розвитку господарства даної республіки, але і за рахунок засобів, що перерозподіляються між республіками за допомогою...