Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаПеребудоваМногозвенность проходження товару
 

Облако тегов

векселі господарських зростання комерційний контроль кредит кредитування многозвенность проходження рублем товару


 

Многозвенность проходження товару

Тим часом многозвенность проходження товару від виробництва до споживача наводила до багатократності банківського кредитування під векселі, видані в процесі просування одного і того ж товару. До того ж в звороті були у великій кількості авансові і зустрічні векселі, за якими вже абсолютно не ховався реальний рух товарів. В цілях подолання недоліків вексельного звороту Держбанк приймав ряд заходів. Він боровся з появою авансових і зустрічних векселів, лімітував для господарських організацій розміри векселепредъявительства, розширював практику спеціальних поточних рахунків під векселі і так далі Проте ці заходи не давали належних результатів. Практика показала також, що зосередження функцій короткострокового кредитування в Держбанку і розмежування клієнтів між банками не можуть бути доведене до кінця і забезпечити достатній контроль рублем, поки зберігаються стосунки комерційного кредиту н звернення векселів. У міру зростання соціалістичного сектора і розвитку народногосподарського планерування комерційний кредит ставав перешкодою на дорогах подальшого зростання плановості і зміцнення госпрозрахунку. Комерційний кредит давав господарський органам можливість покривати неполадки в організації своєї роботи, прориви у виконанні планів за допомогою залучення засобів другнх господарських органів. Це підривало госпрозрахунок ч контроль рублем.Безпосередня державна фінансова підтримка колгоспам

Безпосередня державна фінансова' підтримка колгоспам виражалася у видачі ним позик і посібників, наданні пільг по позиках, податках, страхуванні, постачанні засобами виробництва на пільгових умовах, проведенні коштом держави господарських і соціально-культурних...Виконання промфинплана поточного року

VI з'їзд Порад СРСР (березень 1931 р.) в постанові по звіту уряду вказав: "Виконання промфинплана поточного року..., виконання поставлених перед промисловістю якісних завдань і перш за все завдань по зниженню...
Диференціація податкових платежів

Ще в початку 1927 р. ЦВК і СНК СССР запропонували в цілях сприяння колгоспному будівництву встановити для колективних господарств знижку з нарахованого окладу податку у розмірі 25%. Реформа сільгоспподатку 1928...

Фінансування і кредитування сільського господарства

Всупереч контрреволюційним., вимогам троцкистов про посилене перекачування засобів з сільського господарства для потреб індустріалізації шляхом експропріації селянства, партія і Радянська влада не лише звільнили від податків бідноту, малопотужні селянські господарства...