Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаПеребудоваПереклад підприємств на господарський розрахунок
 

Облако тегов

господарський підприємства переклад промисловістю розрахунок сприяє управління


 

Переклад підприємств на господарський розрахунок

"Переклад підприємств на господарський розрахунок, - вказувалося в постанові ЦК ВКП(б),- сповна себе виправдав. Госпрозрахунок виявляє, обличчя підприємства, сприяє раціоналізації виробництва, правильній організації збуту і постачання і викликає в той же час протидію елементам бюрократизму і тяганини.

Одночасно переклад підприємств на господарський розрахунок сприяє раціональній постановці обліку виробничої діяльності підприємства і ознайомленню мас з цією діяльністю.

До теперішнього часу переклад на господарський розрахунок здійснився далеко не па всіх підприємствах. Цей захід має бути рішуче проведений в найкоротший строк на всіх без виключення підприємствах держпромисловості" т.

ЦК ВКП (б) вказував на необхідність зміцнення господарського розрахунку і впровадження його у всі ланки управління промисловістю, доведення його до окремих цехів. Ставилося завдання підсилити маневреність підприємства і відповідальність його керівників за підсумки роботи колективу. Кожне підприємство наділялося засобами в розмірах, необхідних для безперебійного виконання промфинпланов. Підприємство повинне було стати основною ланкою управління промисловістю.Радянські фінанси

Радянські фінанси багато в чому сприяли реалізації закладених в соціалістичній системі господарства можливостей успішного господарського і культурного зростання. Крупні вкладення в соціалістичну індустрію забезпечували створення новою, відповідною соціалістичних буд технічної...Безпосередня державна фінансова підтримка колгоспам

Безпосередня державна фінансова' підтримка колгоспам виражалася у видачі ним позик і посібників, наданні пільг по позиках, податках, страхуванні, постачанні засобами виробництва на пільгових умовах, проведенні коштом держави господарських і соціально-культурних...
Диференціація відрахувань від загальносоюзних доходів

Диференціація відрахувань від загальносоюзних доходів до республіканських бюджетів дозволяла збільшувати останні не лише в міру розвитку господарства даної республіки, але і за рахунок засобів, що перерозподіляються між республіками за допомогою...

Місцеві бюджети

Місцеві бюджети брали участь у фінансуванні зв'язку, дорожнього господарства і автомобільного транспорту, грали крупну роль у фінансуванні комунального і житлового господарства, В області соціально-культурних заходів на них покладалися повністю бюджетні...