Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаПеребудоваПереклад підприємств на господарський розрахунок
 

Облако тегов

господарський підприємства переклад промисловістю розрахунок сприяє управління


 

Переклад підприємств на господарський розрахунок

"Переклад підприємств на господарський розрахунок, - вказувалося в постанові ЦК ВКП(б),- сповна себе виправдав. Госпрозрахунок виявляє, обличчя підприємства, сприяє раціоналізації виробництва, правильній організації збуту і постачання і викликає в той же час протидію елементам бюрократизму і тяганини.

Одночасно переклад підприємств на господарський розрахунок сприяє раціональній постановці обліку виробничої діяльності підприємства і ознайомленню мас з цією діяльністю.

До теперішнього часу переклад на господарський розрахунок здійснився далеко не па всіх підприємствах. Цей захід має бути рішуче проведений в найкоротший строк на всіх без виключення підприємствах держпромисловості" т.

ЦК ВКП (б) вказував на необхідність зміцнення господарського розрахунку і впровадження його у всі ланки управління промисловістю, доведення його до окремих цехів. Ставилося завдання підсилити маневреність підприємства і відповідальність його керівників за підсумки роботи колективу. Кожне підприємство наділялося засобами в розмірах, необхідних для безперебійного виконання промфинпланов. Підприємство повинне було стати основною ланкою управління промисловістю.Значення фінансів в розвитку народного господарства

Значення фінансів в розвитку народного господарства, взаємозв'язок господарського і фінансового планерування були особливо відмічені об'єднаним Пленумом ЦК і ЦКК ВКП(б) в грудні 1930 р. в резолюції "Про народногосподарський план на...Перебудова сільгоспподатку

Перебудова сільгоспподатку зіграла важливу роль в мобілізації ресурсів для індустріалізації країни і особливо в посиленні настання на куркульство і стимулюванні розвитку колективних форм господарства. Однією з найбільш відстаючих галузей фінансової...
Впровадження н зміцнення госпрозрахунку

Впровадження н зміцнення госпрозрахунку вимагали правильній організації фінансів підприємств і галузей господарства, опанування фінансово-економічної сторони виробництва. Це означало необхідність. 1) налагодити облік і звітність на кожному підприємстві, в кожній господарській...

Спеціальна довгострокова позика

Для доведення розмірів власних оборотних коштів державних підприємств до рівня нормативу в 1931 р. була] проведена конверсія заборгованості господарських органів Держбанку, а саме частина зтой заборгованості з державних хозорганизаций списувалася...