Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаПеребудоваПереклад підприємств на господарський розрахунок
 

Облако тегов

господарський підприємства переклад промисловістю розрахунок сприяє управління


 

Переклад підприємств на господарський розрахунок

"Переклад підприємств на господарський розрахунок, - вказувалося в постанові ЦК ВКП(б),- сповна себе виправдав. Госпрозрахунок виявляє, обличчя підприємства, сприяє раціоналізації виробництва, правильній організації збуту і постачання і викликає в той же час протидію елементам бюрократизму і тяганини.

Одночасно переклад підприємств на господарський розрахунок сприяє раціональній постановці обліку виробничої діяльності підприємства і ознайомленню мас з цією діяльністю.

До теперішнього часу переклад на господарський розрахунок здійснився далеко не па всіх підприємствах. Цей захід має бути рішуче проведений в найкоротший строк на всіх без виключення підприємствах держпромисловості" т.

ЦК ВКП (б) вказував на необхідність зміцнення господарського розрахунку і впровадження його у всі ланки управління промисловістю, доведення його до окремих цехів. Ставилося завдання підсилити маневреність підприємства і відповідальність його керівників за підсумки роботи колективу. Кожне підприємство наділялося засобами в розмірах, необхідних для безперебійного виконання промфинпланов. Підприємство повинне було стати основною ланкою управління промисловістю.Світова економічна криза

Завдяки зосередженню в руках соціалістичного сектора всіх господарських важелів народного господарства країна вступила в період соціалізму і знаходилася напередодні перетворення з аграрної в індустріальну. В протилежність зростаючому народному господарству СРСР,...Бюджетна система і бюджетне планерування

Здійснення єдиного народногосподарського плану соціалістичної індустріалізації країни, технічне переозброєння, сільського господарства на базі колективізації, проведення куль-^, турной революції вимагали високої концентрації засобів в союзному бюджеті, на який тим самим безпосередньо...
Виконання промфинплана поточного року

VI з'їзд Порад СРСР (березень 1931 р.) в постанові по звіту уряду вказав: "Виконання промфинплана поточного року..., виконання поставлених перед промисловістю якісних завдань і перш за все завдань по зниженню...

Перебудова сільгоспподатку

Перебудова сільгоспподатку зіграла важливу роль в мобілізації ресурсів для індустріалізації країни і особливо в посиленні настання на куркульство і стимулюванні розвитку колективних форм господарства. Однією з найбільш відстаючих галузей фінансової...