Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаДиференціація обкладенняОсновні причини такого положення
 

Облако тегов

встановлення галузей господарств джерел доходів залучення куркульських неземлеробських нормативно обкладення обчисленого положення порядку прибутковості сільського спеціальних такого худоби


 

Основні причини такого положення

Основними причинами такого положення з'явилися: 1) недоліки нормативного обліку доходів, зокрема вживання для кожного району єдиної норми прибутковості десятини посіву, голови худоби і т. п., тоді як фактична їх прибутковість в малопотужних господарств часто була нижча, ніж в заможних і куркульських, а також неточне встановлення норм прибутковості за окремими джерелами; 2) недооблік джерел;

доходів, приховування їх куркульськими елементами; 3) нерівномірність залучення до обкладення нормативно обчисленого доходу від різних джерел. Всупереч прямій вказівці квітневого Пленуму ЦК ВКП(б), найменше обкладалися доходи від спеціальних галузей сільського господарства і від неземлеробських заробітків.

У 1928 р. на основі директив XV з'їзду партії була проведена реформа сільськогосподарського податку. Основний її вміст полягав в наступному: 1) залучення до обкладення всіх неземлеробських доходів, доходів від дрібної худоби і спеціальних галузей сільського господарства; 2) перехід до обкладення куркульських господарств в індивідуальному порядку по дійсному (а не по нормативно встановленому) доходу кожного куркульського господарства; 3) встановлення в порядку загальносоюзного законодавства для потужних господарств надбавок в розмірі від 5 до 25% до обчисленого доходу; 4) введення диференційованих знижок з окладів сільгоспподатку колективним господарствам (для товариств по спільній обробці землі - 20%, для сільськогосподарських артілей - 40%); 5) посилення податкових пільг по технічних культурах в цілях стимулювання розвитку сировинної бази для промисловості ".Роль бюджету в державних фінансових заходах

Колгоспам було передано господарське майно розкуркулених кулаків вартістю більше 400 млн. крб., для використання на колгоспних полях - не менше 30 тис. тракторів потужністю понад 400 тис. кінських сил, не...Бюджет Таджицької республіки

У бюджеті Таджицької республіки, перетвореної в союзну республіку в грудні 1929 г.т дотації верб союзного бюджету (33,7 млн, крб.) покривали в 1929/30 р. 76,6% витрат. Сесія ЦВК СРСР ще в...
Диференціація відрахувань від загальносоюзних доходів

Диференціація відрахувань від загальносоюзних доходів до республіканських бюджетів дозволяла збільшувати останні не лише в міру розвитку господарства даної республіки, але і за рахунок засобів, що перерозподіляються між республіками за допомогою...

Диференціація податкових платежів

Ще в початку 1927 р. ЦВК і СНК СССР запропонували в цілях сприяння колгоспному будівництву встановити для колективних господарств знижку з нарахованого окладу податку у розмірі 25%. Реформа сільгоспподатку 1928...