Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаСпеціальна довгострокова позикаЛіквідація обезлички власних і позикових оборотних коштів
 

Облако тегов

власних господарських коштів ліквідація обезлички оборотних позикових постанови


 

Ліквідація обезлички власних і позикових оборотних коштів

ЦК ВКП(б) в директивному листі від 12 квітня 1931 р. всім партійним організаціям і керівникам господарських, фінансових і банківських органів "Про поправки до кредитної реформи і про кампанію по укладенню договорів" підкреслив виняткове господарсько-політичне значення постанови СНК СССР від 20 березня і вказав на заходи, які мають бути проведені в період підготовки переходу на нову систему кредитування, тобто до 1 травня 1931 р. В центрі всієї підготовчої роботи пропонувалося поставити питання про господарські договори.

Ліквідація обезлички власних і позикових оборотних коштів була здійснена на основі постанови Поради праці і оборони (СТО) від 23 липня 1931 р. "О оборотних коштах державних об'єднань, трестів і інших господарських ; організацій". Кожна державна господарська організація наділялася власними оборотними коштами, достатніми для забезпечення мінімальних запасів сировини, матеріалів? палива, напівфабрикатів, незавершеного виробництва і готових j виробів і товарів, а також вкладень у витрати майбутніх років. J Ці мінімальні запаси, необхідні для нормальної діяльності підприємства, виражалися в днях і отримали назву! нормативів. |Кредитування радгоспів

Приймаються заходи для забезпечення першочергового постачання колгоспів сільськогосподарськими машинами. За рахунок цих фондів біднякам надавалися розстрочки пайових внесків, значна ж частина бідноти звільнялася від пайових внесків повністю. Одночасно із створенням...Значення фінансів в розвитку народного господарства

Значення фінансів в розвитку народного господарства, взаємозв'язок господарського і фінансового планерування були особливо відмічені об'єднаним Пленумом ЦК і ЦКК ВКП(б) в грудні 1930 р. в резолюції "Про народногосподарський план на...
Роль бюджету в державних фінансових заходах

Колгоспам було передано господарське майно розкуркулених кулаків вартістю більше 400 млн. крб., для використання на колгоспних полях - не менше 30 тис. тракторів потужністю понад 400 тис. кінських сил, не...

Результати кредитної реформи

Одним з найважливіших результатів кредитної реформи з'явилося полегшення умов для планерування грошового звернення. Реформа дозволила перейти до складання касових планів "в цілях поліпшення обліку грошової маси і зміцнення планового початку...