Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаСпеціальна довгострокова позикаЛіквідація обезлички власних і позикових оборотних коштів
 

Облако тегов

власних господарських коштів ліквідація обезлички оборотних позикових постанови


 

Ліквідація обезлички власних і позикових оборотних коштів

ЦК ВКП(б) в директивному листі від 12 квітня 1931 р. всім партійним організаціям і керівникам господарських, фінансових і банківських органів "Про поправки до кредитної реформи і про кампанію по укладенню договорів" підкреслив виняткове господарсько-політичне значення постанови СНК СССР від 20 березня і вказав на заходи, які мають бути проведені в період підготовки переходу на нову систему кредитування, тобто до 1 травня 1931 р. В центрі всієї підготовчої роботи пропонувалося поставити питання про господарські договори.

Ліквідація обезлички власних і позикових оборотних коштів була здійснена на основі постанови Поради праці і оборони (СТО) від 23 липня 1931 р. "О оборотних коштах державних об'єднань, трестів і інших господарських ; організацій". Кожна державна господарська організація наділялася власними оборотними коштами, достатніми для забезпечення мінімальних запасів сировини, матеріалів? палива, напівфабрикатів, незавершеного виробництва і готових j виробів і товарів, а також вкладень у витрати майбутніх років. J Ці мінімальні запаси, необхідні для нормальної діяльності підприємства, виражалися в днях і отримали назву! нормативів. |Головні дороги збільшення внутрішньогосподарських накопичень

Головними дорогами збільшення внутрішньогосподарських накопичень були ліквідація безгосподарності, мобілізація внутрішніх резервів виробництва і звернення, систематичне підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції і витрат звернення. А для цього необхідно було упроваджувати...Банківська статистика

Державний банк приступив до проведення реформи біг належної підготовки, хоча йому було надано Право визначити термін переходу на нову систему кредитування і розрахунків. Недостатній інструктаж, відсутність заблаговременис віддрукованих стандартних бланків,...
Автоматизм розрахунків

З іншого боку, кожен господарський орган знаходився під постійною загрозою, що банк без його відома спише з його рахунку грошові суми для перерахування іншим господарським органам і цим залишить його...

соціально-класовий вміст командних економічних висот

Принципово іншим став соціально-класовий вміст командних економічних висот, що визначають розвиток всього народного господарства в його цілому. Принципово іншим стало співвідношення між містом і селом, бо індустрія звернулася "лицем до...