Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаСкладання фінансового плануНадання всемірній допомозі
 

Облако тегов

влади всемірній допомозі колгоспів надання опорою основною радянської селі селянства середняк система соціалістичної сприяти фігурою фінансова


 

Надання всемірній допомозі

Раніше, до вступу основних мас селянства до колгоспів, фінансова система була використана для надання всемірній допомозі бідняцьким і малопотужним середняцьким господарствам проти кулаків в селі. Основною фігурою в селі був одноосібник-середняк, опорою ж Радянської влади на селі були сільська біднота і наймитування. Через свою фінансову систему Радянська держава підтримувала господарство бідняків і малопотужних середняків, перешкоджала економічному підпорядкуванню їх куркульським господарством, укріплювало союз робочого класу і селянства.

З приходом основних мас селянства в колгоспи положення корінним чином змінювалося. Основною фігурою на селі, міцною опорою Радянської влади в селі став колгоспник. Колгоспи стерли грані між середняками і бідняками на основі загального підйому добробуту всієї маси колгоспного селянства до рівня заможних людей. Колишній бідняк і колишній середняк сталі рівноправними членами колгоспу. Їх добробут віднині був тісно пов'язаний із зміцненням колгоспів. Завдання полягало тепер в тому, аби всемірно сприяти посиленню і використанню переваг колгоспів як соціалістичних підприємств. Фінансова система соціалістичної держави повинна була зіграти в цій справі важливу роль: сприяти охороні і зміцненню соціалістичної власності, стимулювати зацікавленість в суспільній праці.Основні причини такого положення

Основними причинами такого положення з'явилися: 1) недоліки нормативного обліку доходів, зокрема вживання для кожного району єдиної норми прибутковості десятини посіву, голови худоби і т. п., тоді як фактична їх прибутковість...Головні дороги збільшення внутрішньогосподарських накопичень

Головними дорогами збільшення внутрішньогосподарських накопичень були ліквідація безгосподарності, мобілізація внутрішніх резервів виробництва і звернення, систематичне підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції і витрат звернення. А для цього необхідно було упроваджувати...
Розвиток і зміцнення місцевих бюджетів

Принципам демократичного централізму і національної політики партії були підпорядковані заходи також і в області організації місцевих бюджетів. Розвиток і зміцнення місцевих бюджетів, особливо районних (волосних) і сільських, відповідав завданням зміцнення...

планово-регулюючі ролі держави

Виявилось, що господарства, що мали невеликі посіви і менш забезпечені худобою і іншими засобами виробництва, обслуговувалися кредитом менше і гірше, ніж господарства з великими посівами і забезпеченіші засобами виробництва, XV...