Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаСкладання фінансового плануНадання всемірній допомозі
 

Облако тегов

влади всемірній допомозі колгоспів надання опорою основною радянської селі селянства середняк система соціалістичної сприяти фігурою фінансова


 

Надання всемірній допомозі

Раніше, до вступу основних мас селянства до колгоспів, фінансова система була використана для надання всемірній допомозі бідняцьким і малопотужним середняцьким господарствам проти кулаків в селі. Основною фігурою в селі був одноосібник-середняк, опорою ж Радянської влади на селі були сільська біднота і наймитування. Через свою фінансову систему Радянська держава підтримувала господарство бідняків і малопотужних середняків, перешкоджала економічному підпорядкуванню їх куркульським господарством, укріплювало союз робочого класу і селянства.

З приходом основних мас селянства в колгоспи положення корінним чином змінювалося. Основною фігурою на селі, міцною опорою Радянської влади в селі став колгоспник. Колгоспи стерли грані між середняками і бідняками на основі загального підйому добробуту всієї маси колгоспного селянства до рівня заможних людей. Колишній бідняк і колишній середняк сталі рівноправними членами колгоспу. Їх добробут віднині був тісно пов'язаний із зміцненням колгоспів. Завдання полягало тепер в тому, аби всемірно сприяти посиленню і використанню переваг колгоспів як соціалістичних підприємств. Фінансова система соціалістичної держави повинна була зіграти в цій справі важливу роль: сприяти охороні і зміцненню соціалістичної власності, стимулювати зацікавленість в суспільній праці.Прискорений розвиток продуктивних сил

Отже, прискорений розвиток продуктивних сил відбувався в умовах зміцнення соціалістичних виробничих стосунків. Великий перелом знайшов своє віддзеркалення у всіх областях фінансової діяльності, в небачений високому прирості внутрішньогосподарських накопичень, доходів і...Розвиток і зміцнення місцевих бюджетів

Принципам демократичного централізму і національної політики партії були підпорядковані заходи також і в області організації місцевих бюджетів. Розвиток і зміцнення місцевих бюджетів, особливо районних (волосних) і сільських, відповідав завданням зміцнення...
Система контрактації сільськогосподарських культур

Велику роль.в планомірному розвитку сільського господарства і його вдосконаленні на дорогах колективізації зіграла система контрактації сільськогосподарських культур - двосторонніх виробничих договорів між державною або кооперативною організацією, з одного боку, і...

Ууськоренія темпів розвитку народного господарства СРСР.

Все це вимагало мобілізації сил і можливостей для прискорення темпів розвитку народного господарства СРСР. Необхідно було прискорити будівництво сотень нових підприємстві на основі останніх досягнень иауки і техніка, створення нових...