Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаПеребудова сільгоспподаткуНедоліки в роботі системи сільськогосподарського кредиту
 

Облако тегов

асигнувань бідняцьким банків бюджетних вкладів господарств господарствам засобів кредиту кредитування недоліки позик роботі сільськогосподарських селянства селянських системи фонди


 

Недоліки в роботі системи сільськогосподарського кредиту

У серпні 1926 р. були відмічені недоліки в роботі системи сільськогосподарського кредиту (слабкий розвиток вкладних операцій, наявність у ряді районів масових прострочень повернення позик, ведостаточная самодіяльність населення по залученню селянських засобів і т. д.) і вказано, що головним завданням цієї системи є повніше залучення до кооперації малопотужних і середняцьких шарів селянства і кращого їх обслуговування. Центральному сільськогосподарському банку було запропоновано: а) розробити і провести в життя заходи, що забезпечують об'єднання бідняцьких господарств в кредитні кооперативи; б) підвищити відсотки по вкладах, забезпечити своєчасне повернення вкладів, дійсну таємницю . вкладів і вкладників, підсилити розміщення селянських паїв суспільств сільськогосподарського кредиту на строго добровільних початках; у) розширити видачу довгострокових позик селянству, в першу чергу бідняцьким господарствам, для придбання сільськогосподарських машин, подовжити терміни кредитів, здешевити кредит, не допускати вкладення засобів, призначених для кредитування селянства, в торгівельні операції. ЦК ВКП(б) особливо вказав на необхідність посилення кредитування радгоспів і колективних господарств.

У 1926 р. як спеціальні фонди сільськогосподарських банків створюються фонди кредитування сільської бідноти. Вони утворювалися з бюджетних асигнувань, відрахувань від прибутків сільськогосподарських банків і з інших джерел і призначалися для видачі позик бідняцьким господарствам на особливо пільгових умовах. У 1927 р. за рахунок бюджетних асигнувань і ресурсів Центрального сільськогосподарського банку утворюється фонд довгострокового кредитування сільськогосподарських колективів (колгоспів).Впровадження н зміцнення госпрозрахунку

Впровадження н зміцнення госпрозрахунку вимагали правильній організації фінансів підприємств і галузей господарства, опанування фінансово-економічної сторони виробництва. Це означало необхідність. 1) налагодити облік і звітність на кожному підприємстві, в кожній господарській...Бюджетні кошти

Бюджетні кошти використовувалися для будівництва і зміцнення радгоспів, надання допомозі сільській бідноті і малопотужним середнякам в обзаведенні сільськогосподарськими машинами і інвентарем, для проведення землеустрою бідняцьких і малопотужних селянських господарств і...
Ууськоренія темпів розвитку народного господарства СРСР.

Все це вимагало мобілізації сил і можливостей для прискорення темпів розвитку народного господарства СРСР. Необхідно було прискорити будівництво сотень нових підприємстві на основі останніх досягнень иауки і техніка, створення нових...

Прискорений розвиток продуктивних сил

Отже, прискорений розвиток продуктивних сил відбувався в умовах зміцнення соціалістичних виробничих стосунків. Великий перелом знайшов своє віддзеркалення у всіх областях фінансової діяльності, в небачений високому прирості внутрішньогосподарських накопичень, доходів і...