Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаПеребудова сільгоспподаткуБезпосередня державна фінансова підтримка колгоспам
 

Облако тегов

безпосередня відповідно державна колгоспам накопичення необхідність обкладення підтримка податків політика процесів селі селянства системи


 

Безпосередня державна фінансова підтримка колгоспам

Безпосередня державна фінансова' підтримка колгоспам виражалася у видачі ним позик і посібників, наданні пільг по позиках, податках, страхуванні, постачанні засобами виробництва на пільгових умовах, проведенні коштом держави господарських і соціально-культурних заходів на селі, сприяючих розвитку процесів колективізації.

Податкова політика партії і Радянської влади в селі була направлена на посилення обкладення куркульства при полегшенні податків для середняка, повному звільненні від податків сільської бідноти і всемірному заохоченні процесів кооперації селянства. Ця політика проводилася в боротьбі з троцкистами, які в провокаційних цілях, нібито на користь індустріалізації, пропонували обкласти маси селянства непосильними податками.

Необхідність і дороги перебудови сільськогосподарського податку відповідно до нової обстановки і нових завдань були таким чином сформульовані в постанові квітневого Пленуму ЦК ВКП(б) в 1926 г.;

"Досягнута міра товарно-грошових стосунків і накопичення в селі, з одного боку, необхідність регулювання цього накопичення відповідно до інтересів пролетарської держави, з іншою, висувають завдання побудови такої системи обкладення селянського населення, яка, полегшуючи податковий тягар для малопотужних шарів селянства, за своїм типом максимально наближалася б до системи прибуткового обкладення.Індивідуальне обкладення куркульства

У Законі про сільськогосподарський податок иа 1928/29 р. вказувалося, що відносно одноосібних господарств, що особливо виділяються із загальної селянської маси в даній місцевості своєю прибутковістю і притому нетрудовим характером своїх...ФІНАНСОВІ РЕФОРМИ 1930-1932 Рр. ФІНАНСОВІ ПІДСУМКИ ПЕРШОЇ П'ЯТИРІЧКИ

Перехід селянства до суцільної колективізації, підготовлений успіхами соціалістичної індустріалізації, розвитком кооперації, рішучою боротьбою з куркульством, позитивним досвідом передових колгоспів і радгоспів, дозволив зробити в кінці 1929 р. поворот від політики...
Кредитна реформа

Завдання впровадження і зміцнення госпрозрахунку, посилення усередині-промислового накопичення перш за все зажадали того, що корінного передивляється системи кредитування господарських органів і розрахунків між ними. Комерційний кредит зіграв важливу роль в...

Істотні зміни в будову єдиного сільськогосподарського податку

Через це необхідно внести істотні зміни до будови єдиного сільськогосподарського податку: а) виробляти числення податку на основі визначення доходів не в натуральній (перерахунок на ріллю), а в грошовій формі. б)...