Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаПеребудова сільгоспподаткуБезпосередня державна фінансова підтримка колгоспам
 

Облако тегов

безпосередня відповідно державна колгоспам накопичення необхідність обкладення підтримка податків політика процесів селі селянства системи


 

Безпосередня державна фінансова підтримка колгоспам

Безпосередня державна фінансова' підтримка колгоспам виражалася у видачі ним позик і посібників, наданні пільг по позиках, податках, страхуванні, постачанні засобами виробництва на пільгових умовах, проведенні коштом держави господарських і соціально-культурних заходів на селі, сприяючих розвитку процесів колективізації.

Податкова політика партії і Радянської влади в селі була направлена на посилення обкладення куркульства при полегшенні податків для середняка, повному звільненні від податків сільської бідноти і всемірному заохоченні процесів кооперації селянства. Ця політика проводилася в боротьбі з троцкистами, які в провокаційних цілях, нібито на користь індустріалізації, пропонували обкласти маси селянства непосильними податками.

Необхідність і дороги перебудови сільськогосподарського податку відповідно до нової обстановки і нових завдань були таким чином сформульовані в постанові квітневого Пленуму ЦК ВКП(б) в 1926 г.;

"Досягнута міра товарно-грошових стосунків і накопичення в селі, з одного боку, необхідність регулювання цього накопичення відповідно до інтересів пролетарської держави, з іншою, висувають завдання побудови такої системи обкладення селянського населення, яка, полегшуючи податковий тягар для малопотужних шарів селянства, за своїм типом максимально наближалася б до системи прибуткового обкладення.Зміни в системі кредитування

В середині березня 1931 р. Центральний Комітет ВКП(б) провів нараду з питання про зміни і поправки до кредитної реформи. Вирішення цієї наради, затверджені Центральним Комітетом ВКП(б), були оформлені постановою Раднаркому...Закон про трести

Закон про трести, виданий в червні 1927 р., надав підприємству більше за права і можливості в частині організації виробничої діяльності. Підприємство повинне було працювати на основі промфинплана н розраховуватися з...
На першому етапі соціалістичної індустріалізації

У забезпеченні фінансовими ресурсами зростаючих витрат, пов'язаних з соціалістичною індустріалізацією країни і соціалістичною реконструкцією сільського господарства, первинне значення мало подальше збільшення внутрішньогосподарських накопичень, На першому зтапе соціалістичної індустріалізації джерелами засобів...

Істотні зміни в будову єдиного сільськогосподарського податку

Через це необхідно внести істотні зміни до будови єдиного сільськогосподарського податку: а) виробляти числення податку на основі визначення доходів не в натуральній (перерахунок на ріллю), а в грошовій формі. б)...