Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаПеребудова сільгоспподаткуБезпосередня державна фінансова підтримка колгоспам
 

Облако тегов

безпосередня відповідно державна колгоспам накопичення необхідність обкладення підтримка податків політика процесів селі селянства системи


 

Безпосередня державна фінансова підтримка колгоспам

Безпосередня державна фінансова' підтримка колгоспам виражалася у видачі ним позик і посібників, наданні пільг по позиках, податках, страхуванні, постачанні засобами виробництва на пільгових умовах, проведенні коштом держави господарських і соціально-культурних заходів на селі, сприяючих розвитку процесів колективізації.

Податкова політика партії і Радянської влади в селі була направлена на посилення обкладення куркульства при полегшенні податків для середняка, повному звільненні від податків сільської бідноти і всемірному заохоченні процесів кооперації селянства. Ця політика проводилася в боротьбі з троцкистами, які в провокаційних цілях, нібито на користь індустріалізації, пропонували обкласти маси селянства непосильними податками.

Необхідність і дороги перебудови сільськогосподарського податку відповідно до нової обстановки і нових завдань були таким чином сформульовані в постанові квітневого Пленуму ЦК ВКП(б) в 1926 г.;

"Досягнута міра товарно-грошових стосунків і накопичення в селі, з одного боку, необхідність регулювання цього накопичення відповідно до інтересів пролетарської держави, з іншою, висувають завдання побудови такої системи обкладення селянського населення, яка, полегшуючи податковий тягар для малопотужних шарів селянства, за своїм типом максимально наближалася б до системи прибуткового обкладення.Многозвенность проходження товару

Тим часом многозвенность проходження товару від виробництва до споживача наводила до багатократності банківського кредитування під векселі, видані в процесі просування одного і того ж товару. До того ж в звороті...Подорож

Система контрактації сільськогосподарських культур

Велику роль.в планомірному розвитку сільського господарства і його вдосконаленні на дорогах колективізації зіграла система контрактації сільськогосподарських культур - двосторонніх виробничих договорів між державною або кооперативною організацією, з одного боку, і...

Переклад підприємств на господарський розрахунок

"Переклад підприємств на господарський розрахунок, - вказувалося в постанові ЦК ВКП(б),- сповна себе виправдав. Госпрозрахунок виявляє, обличчя підприємства, сприяє раціоналізації виробництва, правильній організації збуту і постачання і викликає в той...