Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаПеребудова сільгоспподаткуЗниження ставок відсотків по сільськогосподарському кредиту
 

Облако тегов

бідноти відсотків вага господарств засобів зниження колгоспів колективізації кредиту кредитування крупне питома позики сільської сільськогосподарському ставок


 

Зниження ставок відсотків по сільськогосподарському кредиту

Разом із збільшенням засобів, що відпускаються державою радгоспам, колгоспам, сільській бідноті, було проведено крупне зниження ставок відсотків по сільськогосподарському кредиту для колгоспів і сільської бідноти (з 77о в 1925 р. до 4% в 1929 р. але довгостроковим позикам і з 12 до 7% по короткострокових позиках). Всяке кредитування заможних (не говорячи вже про куркульських) господарств було припинене. У 1928 р. була скасована стесиительная для бідноти практика індивідуальних поручительств за позичальників-бідняків; встановлено стягування з бідняцьких господарств відсотків по позиках не вперед (при видачі позики), а в терміни погашення позики; введена кримінальна відповідальність за використання не за призначенням засобів, направлених на кредитування сільської бідноти. У 1929 р. при кооперативних організаціях і установах системи сільськогосподарського кредиту були утворені фонди кооперації в колективізації сільської бідноти і. наймитування, з яких видавалися бідняцьким господарствам і батракам безпроцентні позики для сплати вступних і пайових внесків в колгоспи н інші кооперативні організації.

Питома вага колгоспів у виробничих кредитах піднялася з 8,8% в 1926/27 р. до 55,6% в 1929/30 р., питома вага одноосібних господарств різко знизилася - з 55,9 до 5,4 %.

Розширення кредитної допомоги бідняцько-середняцькому селянству і колгоспам мало крупне значення в підготовці рішучого повороту середняка на дорогу колективізації.Акцептна форма розрахунків

Встановлена цією постановою система кредитування характеризувалася наступними основними моментами. при складанні і затвердженні фінансових планів кожному господарському органу встановлювався ліміт кредитування, тобто гранична сума кредитування. після представлення госпорганами договорів, що...Стимулювання зростання продуктивності праці.

У величезній мірі зростало значення фінансів в розвитку соціалістичних підприємств, кращої організації їх господарської діяльності, стимулювання зростання продуктивності праці. Потрібно було укріплювати госпрозрахунок на базі посилення планового початку у всіх...
Бюджетна система і бюджетне планерування

Здійснення єдиного народногосподарського плану соціалістичної індустріалізації країни, технічне переозброєння, сільського господарства на базі колективізації, проведення куль-^, турной революції вимагали високої концентрації засобів в союзному бюджеті, на який тим самим безпосередньо...

Впровадження н зміцнення госпрозрахунку

Впровадження н зміцнення госпрозрахунку вимагали правильній організації фінансів підприємств і галузей господарства, опанування фінансово-економічної сторони виробництва. Це означало необхідність. 1) налагодити облік і звітність на кожному підприємстві, в кожній господарській...