Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаПеребудова сільгоспподаткуЗниження ставок відсотків по сільськогосподарському кредиту
 

Облако тегов

бідноти відсотків вага господарств засобів зниження колгоспів колективізації кредиту кредитування крупне питома позики сільської сільськогосподарському ставок


 

Зниження ставок відсотків по сільськогосподарському кредиту

Разом із збільшенням засобів, що відпускаються державою радгоспам, колгоспам, сільській бідноті, було проведено крупне зниження ставок відсотків по сільськогосподарському кредиту для колгоспів і сільської бідноти (з 77о в 1925 р. до 4% в 1929 р. але довгостроковим позикам і з 12 до 7% по короткострокових позиках). Всяке кредитування заможних (не говорячи вже про куркульських) господарств було припинене. У 1928 р. була скасована стесиительная для бідноти практика індивідуальних поручительств за позичальників-бідняків; встановлено стягування з бідняцьких господарств відсотків по позиках не вперед (при видачі позики), а в терміни погашення позики; введена кримінальна відповідальність за використання не за призначенням засобів, направлених на кредитування сільської бідноти. У 1929 р. при кооперативних організаціях і установах системи сільськогосподарського кредиту були утворені фонди кооперації в колективізації сільської бідноти і. наймитування, з яких видавалися бідняцьким господарствам і батракам безпроцентні позики для сплати вступних і пайових внесків в колгоспи н інші кооперативні організації.

Питома вага колгоспів у виробничих кредитах піднялася з 8,8% в 1926/27 р. до 55,6% в 1929/30 р., питома вага одноосібних господарств різко знизилася - з 55,9 до 5,4 %.

Розширення кредитної допомоги бідняцько-середняцькому селянству і колгоспам мало крупне значення в підготовці рішучого повороту середняка на дорогу колективізації.Вдосконалення роботи Державного банку

Кожна позика може бути, далі, видана лише на певний, точно встановлений термін. Дотримання другого принципу вимагає забезпечення безумовного повернення отриманої позики після закінчення її терміну. Для забезпечення ж зворотності позики...Диференціація відрахувань від загальносоюзних доходів

Диференціація відрахувань від загальносоюзних доходів до республіканських бюджетів дозволяла збільшувати останні не лише в міру розвитку господарства даної республіки, але і за рахунок засобів, що перерозподіляються між республіками за допомогою...
Акцептна форма розрахунків

Встановлена цією постановою система кредитування характеризувалася наступними основними моментами. при складанні і затвердженні фінансових планів кожному господарському органу встановлювався ліміт кредитування, тобто гранична сума кредитування. після представлення госпорганами договорів, що...

На першому етапі соціалістичної індустріалізації

У забезпеченні фінансовими ресурсами зростаючих витрат, пов'язаних з соціалістичною індустріалізацією країни і соціалістичною реконструкцією сільського господарства, первинне значення мало подальше збільшення внутрішньогосподарських накопичень, На першому зтапе соціалістичної індустріалізації джерелами засобів...