Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаПеребудова сільгоспподаткуКредитування радгоспів
 

Облако тегов

бідноти внесків заходи колгоспів кооперації кредиту кредитування пайових поліпшення радгоспів сільськогосподарського фонди


 

Кредитування радгоспів

Приймаються заходи для забезпечення першочергового постачання колгоспів сільськогосподарськими машинами. За рахунок цих фондів біднякам надавалися розстрочки пайових внесків, значна ж частина бідноти звільнялася від пайових внесків повністю. Одночасно із створенням фонду кооперації ЦВК і СНК СССР запропонували за допомогою додаткових асигнувань збільшити основні фонди радгоспів і довести їх оборотні кошти до розмірів: необхідних для їх нормальної діяльності і подальшого розвитку. Центральний сільгоспбанк зобов'язався підсилити кредитування радгоспів. Зі вступів сільгоспподатку від трестируваних радгоспів були утворені особливі фонди кредитування радянських господарств.

Ці заходи спричинили поліпшення показників роботи системи сельскохозяйствейного кредиту: збільшувалися пайовий фонд (з 9,1 млн. крб. в 1925 р. до 22,7 млн. крб. в 1927 р.) і сума вкладів низової мережі (з 2,7 млн. до 16,1 млн. крб.), у складі виданих позик підвищилася доля виробничого кредитування, особливо довгострокового, зросло кредитування сільської бідноти і колгоспів. Проте поліпшення це було абсолютно недостатнім і не відповідало завданням, поставленим партією н Радянською державою перед системою сільськогосподарського кредиту у зв'язку з підготовкою і розгортанням соціалістичної реконструкції сільського господарства. Обстеження, проведені Центральним статистичним управлінням і Наркоматом РКИ, виявили неповне виконання директив партії в практиці сільськогосподарського кредиту верб роботі сільськогосподарської кооперації.Недоліки в роботі системи сільськогосподарського кредиту

У серпні 1926 р. були відмічені недоліки в роботі системи сільськогосподарського кредиту (слабкий розвиток вкладних операцій, наявність у ряді районів масових прострочень повернення позик, ведостаточная самодіяльність населення по залученню селянських...Світова економічна криза

Завдяки зосередженню в руках соціалістичного сектора всіх господарських важелів народного господарства країна вступила в період соціалізму і знаходилася напередодні перетворення з аграрної в індустріальну. В протилежність зростаючому народному господарству СРСР,...
Значення фінансів в розвитку народного господарства

Значення фінансів в розвитку народного господарства, взаємозв'язок господарського і фінансового планерування були особливо відмічені об'єднаним Пленумом ЦК і ЦКК ВКП(б) в грудні 1930 р. в резолюції "Про народногосподарський план на...

Створилася система кредитування і розрахунків

Кредитна реформа мала крупне значення для всього соціалістичного будівництва. В результаті реформи забезпечувався безпосередній зв'язок кредиту з процесами виробництва і звернення товарів, що складає одну з найважливіших особливостей радянського кредиту....