Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаПеребудова сільгоспподаткуКредитування радгоспів
 

Облако тегов

бідноти внесків заходи колгоспів кооперації кредиту кредитування пайових поліпшення радгоспів сільськогосподарського фонди


 

Кредитування радгоспів

Приймаються заходи для забезпечення першочергового постачання колгоспів сільськогосподарськими машинами. За рахунок цих фондів біднякам надавалися розстрочки пайових внесків, значна ж частина бідноти звільнялася від пайових внесків повністю. Одночасно із створенням фонду кооперації ЦВК і СНК СССР запропонували за допомогою додаткових асигнувань збільшити основні фонди радгоспів і довести їх оборотні кошти до розмірів: необхідних для їх нормальної діяльності і подальшого розвитку. Центральний сільгоспбанк зобов'язався підсилити кредитування радгоспів. Зі вступів сільгоспподатку від трестируваних радгоспів були утворені особливі фонди кредитування радянських господарств.

Ці заходи спричинили поліпшення показників роботи системи сельскохозяйствейного кредиту: збільшувалися пайовий фонд (з 9,1 млн. крб. в 1925 р. до 22,7 млн. крб. в 1927 р.) і сума вкладів низової мережі (з 2,7 млн. до 16,1 млн. крб.), у складі виданих позик підвищилася доля виробничого кредитування, особливо довгострокового, зросло кредитування сільської бідноти і колгоспів. Проте поліпшення це було абсолютно недостатнім і не відповідало завданням, поставленим партією н Радянською державою перед системою сільськогосподарського кредиту у зв'язку з підготовкою і розгортанням соціалістичної реконструкції сільського господарства. Обстеження, проведені Центральним статистичним управлінням і Наркоматом РКИ, виявили неповне виконання директив партії в практиці сільськогосподарського кредиту верб роботі сільськогосподарської кооперації.Система огульного кредитування

На практиці господарські органи прагнули перебільшити планову потребу в грошових коштах, аби тим самим отримати більше коштів від банку. Отже, система огульного кредитування "під план", підриваючи банківський контроль рублем і...Бюджетні кошти

Бюджетні кошти використовувалися для будівництва і зміцнення радгоспів, надання допомозі сільській бідноті і малопотужним середнякам в обзаведенні сільськогосподарськими машинами і інвентарем, для проведення землеустрою бідняцьких і малопотужних селянських господарств і...
Загальні розміри оподатковуваного доходу в 1928/29 г

Загальні розміри оподатковуваного доходу в 1928/29 р. в порівнянні з 1927/28 р. збільшилися на 17,6%, у тому числі від основних галузей сільського господарства - на 5,6, від неземлеробських заробітків -...

На першому етапі соціалістичної індустріалізації

У забезпеченні фінансовими ресурсами зростаючих витрат, пов'язаних з соціалістичною індустріалізацією країни і соціалістичною реконструкцією сільського господарства, первинне значення мало подальше збільшення внутрішньогосподарських накопичень, На першому зтапе соціалістичної індустріалізації джерелами засобів...