Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаСкладання фінансового плануЗначення фінансів в розвитку народного господарства
 

Облако тегов

будівництва виконання галузях господарства господарського грудні жовтень значення народного народногосподарський період плану розвитку роком фінансів фінансових фінансового


 

Значення фінансів в розвитку народного господарства

Значення фінансів в розвитку народного господарства, взаємозв'язок господарського і фінансового планерування були особливо відмічені об'єднаним Пленумом ЦК і ЦКК ВКП(б) в грудні 1930 р. в резолюції "Про народногосподарський план на 1931 р." ': "...успешное виконання фінансового плану і бюджету стоїть в прямій залежності від виконання кількісних і якісних показників у всіх галузях народногосподарського будівництва", "без строгого виконання фінансового плану неможливе здійснення наміченого господарського плану у всіх галузях народного господарства". Пленум визнав необхідним "рішуче посилення роботи всіх фінансових органів, впровадження строгої фінансової дисципліни і режиму економії, безумовне виконання доходів, постановку витрат кожної організації в пряму залежність від виконання нею своїх виробничих і фінансових планів, зміцнення червінця і рішучу боротьбу з недооцінкою ролі і значення

"Роль нового будівництва, що зростає ж з кожним роком, як в розвитку промисловості ш сільськогосподарського виробництва, так і в комунальній і житловій справі і в культурній розвитку країни вимагає, аби в планеруванні господарського року був охоплений весь будівельний сезон, який закінчується в листопаді-грудні місяці". Керуючись цими міркуваннями, ЦВК і СНК СССР встановили починаючи з 1931 р. період господарського року з 1 січня по 31 грудня. Як перехідна міра Раднаркому СРСР доручалося затвердити народногосподарський і фінансовий план я бюджет на жовтень - грудень 1930 р. Перехідний період між старим і новим господарським роком (жовтень - грудень 1930 р.) отримав назву "Особливого кварталу 1930 г."ФІНАНСОВІ РЕФОРМИ 1930-1932 Рр. ФІНАНСОВІ ПІДСУМКИ ПЕРШОЇ П'ЯТИРІЧКИ

Перехід селянства до суцільної колективізації, підготовлений успіхами соціалістичної індустріалізації, розвитком кооперації, рішучою боротьбою з куркульством, позитивним досвідом передових колгоспів і радгоспів, дозволив зробити в кінці 1929 р. поворот від політики...Наділ підприємств власними оборотними коштами

Наділ підприємств власними оборотними коштами на певні потреби в межах мінімальних потреб спричинив уточнення об'єктів банківського кредитування. Потреби, що покриваються власними оборотними коштами, не могли служити об'єктами банківського кредитування. З...
Система огульного кредитування

На практиці господарські органи прагнули перебільшити планову потребу в грошових коштах, аби тим самим отримати більше коштів від банку. Отже, система огульного кредитування "під план", підриваючи банківський контроль рублем і...

Автоматизм розрахунків

З іншого боку, кожен господарський орган знаходився під постійною загрозою, що банк без його відома спише з його рахунку грошові суми для перерахування іншим господарським органам і цим залишить його...