Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаСкладання фінансового плануЗначення фінансів в розвитку народного господарства
 

Облако тегов

будівництва виконання галузях господарства господарського грудні жовтень значення народного народногосподарський період плану розвитку роком фінансів фінансових фінансового


 

Значення фінансів в розвитку народного господарства

Значення фінансів в розвитку народного господарства, взаємозв'язок господарського і фінансового планерування були особливо відмічені об'єднаним Пленумом ЦК і ЦКК ВКП(б) в грудні 1930 р. в резолюції "Про народногосподарський план на 1931 р." ': "...успешное виконання фінансового плану і бюджету стоїть в прямій залежності від виконання кількісних і якісних показників у всіх галузях народногосподарського будівництва", "без строгого виконання фінансового плану неможливе здійснення наміченого господарського плану у всіх галузях народного господарства". Пленум визнав необхідним "рішуче посилення роботи всіх фінансових органів, впровадження строгої фінансової дисципліни і режиму економії, безумовне виконання доходів, постановку витрат кожної організації в пряму залежність від виконання нею своїх виробничих і фінансових планів, зміцнення червінця і рішучу боротьбу з недооцінкою ролі і значення

"Роль нового будівництва, що зростає ж з кожним роком, як в розвитку промисловості ш сільськогосподарського виробництва, так і в комунальній і житловій справі і в культурній розвитку країни вимагає, аби в планеруванні господарського року був охоплений весь будівельний сезон, який закінчується в листопаді-грудні місяці". Керуючись цими міркуваннями, ЦВК і СНК СССР встановили починаючи з 1931 р. період господарського року з 1 січня по 31 грудня. Як перехідна міра Раднаркому СРСР доручалося затвердити народногосподарський і фінансовий план я бюджет на жовтень - грудень 1930 р. Перехідний період між старим і новим господарським роком (жовтень - грудень 1930 р.) отримав назву "Особливого кварталу 1930 г."Початковий етап індустріалізації країни

Початковий етап індустріалізації країни і період реорганізації в сільському господарстві супроводилися труднощами в справі розвитку товарообігу. Швидке зростання міст і нових промислових районів у зв'язку з розгортанням соціалістичної індустріалізації країни,...Система контрактації сільськогосподарських культур

Велику роль.в планомірному розвитку сільського господарства і його вдосконаленні на дорогах колективізації зіграла система контрактації сільськогосподарських культур - двосторонніх виробничих договорів між державною або кооперативною організацією, з одного боку, і...
Безпосередня державна фінансова підтримка колгоспам

Безпосередня державна фінансова' підтримка колгоспам виражалася у видачі ним позик і посібників, наданні пільг по позиках, податках, страхуванні, постачанні засобами виробництва на пільгових умовах, проведенні коштом держави господарських і соціально-культурних...

Бюджет Таджицької республіки

У бюджеті Таджицької республіки, перетвореної в союзну республіку в грудні 1929 г.т дотації верб союзного бюджету (33,7 млн, крб.) покривали в 1929/30 р. 76,6% витрат. Сесія ЦВК СРСР ще в...