Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаСкладання фінансового планусоціально-класовий вміст командних економічних висот
 

Облако тегов

висот вміст господарства економічних зростання капіталізму класовий командних можливим народного основі принципово процес ринку розвиток села соціалістичної соціально стало швидший


 

соціально-класовий вміст командних економічних висот

Принципово іншим став соціально-класовий вміст командних економічних висот, що визначають розвиток всього народного господарства в його цілому.

Принципово іншим стало співвідношення між містом і селом, бо індустрія звернулася "лицем до села", ставши могутнім чинником її соціалістичного перетворення, і зростання внутрішнього ринку почало виражати собою, на відміну від капіталізму, не процес розорення села, а зростання її добробуту. Принципово інший. стала організаційна форма народного господарства, оскільки - на основі націоналізації крупної промисловості і інших командних висот - стало можливим планове господарське керівництво, що усе більш витісняє анархію товарно-капіталістичного ринку. Принципово іншим стало і розподіл національного доходу в силу майже повній ліквідації раніше пануючих класів і пов'язаного з цим знищення значної долі непродуктивного вжитку взагалі. Ці відмінні риси господарства СРСР зробили можливим набагато швидший в порівнянні з країнами капіталізму темп відновного процесу, а також н набагато швидший процес господарського зростання взагалі" "

Потужний підйом всього народного господарства нашої країни на основі її соціалістичної індустріалізації завдяки здійсненню ленінської політики забезпечив розвиток і зміцнення фінансів соціалістичної держави. Показниками цього з'явилися бездефіцитність швидко зростаючого в своєму об'ємі радянського державного бюджету, неухильне наростання об'єму операцій радянської кредитної системи, стійкість радянської валюти.Прискорений розвиток продуктивних сил

Отже, прискорений розвиток продуктивних сил відбувався в умовах зміцнення соціалістичних виробничих стосунків. Великий перелом знайшов своє віддзеркалення у всіх областях фінансової діяльності, в небачений високому прирості внутрішньогосподарських накопичень, доходів і...ФІНАНСОВІ РЕФОРМИ 1930-1932 Рр. ФІНАНСОВІ ПІДСУМКИ ПЕРШОЇ П'ЯТИРІЧКИ

Перехід селянства до суцільної колективізації, підготовлений успіхами соціалістичної індустріалізації, розвитком кооперації, рішучою боротьбою з куркульством, позитивним досвідом передових колгоспів і радгоспів, дозволив зробити в кінці 1929 р. поворот від політики...
Бюджетні кошти

Бюджетні кошти використовувалися для будівництва і зміцнення радгоспів, надання допомозі сільській бідноті і малопотужним середнякам в обзаведенні сільськогосподарськими машинами і інвентарем, для проведення землеустрою бідняцьких і малопотужних селянських господарств і...

Складання фінансового плану

Ще в листопаді 1927 р. Держплан УРСР визнав необхідним складання узагальненого фінансового плану з врахуванням всіх фінансових ресурсів, включаючи накопичення державних і кооперативних секторів, кредитної системи і так далі Всесоюзна...