Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаСкладання фінансового плануФІНАНСОВІ РЕФОРМИ 1930-1932 Рр. ФІНАНСОВІ ПІДСУМКИ ПЕРШОЇ П'ЯТИРІЧКИ
 

Облако тегов

елементів капіталістичних колективізації куркульства настання політики радянських суцільної фінансові фронту


 

ФІНАНСОВІ РЕФОРМИ 1930-1932 Рр. ФІНАНСОВІ ПІДСУМКИ ПЕРШОЇ П'ЯТИРІЧКИ

Перехід селянства до суцільної колективізації, підготовлений успіхами соціалістичної індустріалізації, розвитком кооперації, рішучою боротьбою з куркульством, позитивним досвідом передових колгоспів і радгоспів, дозволив зробити в кінці 1929 р. поворот від політики обмеження куркульства до політики ліквідації куркульства як класу на основі суцільної колективізації. У міру експропріації куркульства засоби виробництва, що належали йому, передавалися колгоспам. Здійснювалося розгорнуте настання соціалізму проти капіталістичних елементів по всьому фронту, як в місті, так і на селі.

Розгортання соціалістичного настання по всьому фронту супроводилося загостренням класової боротьби, оскільки означало крах останніх надій контрреволюційних елементів на скидання або "переродження" радянських буд. Запеклий опір куркульства, що виражався у вживанні самих звірячих форм мести класового ворога (підпали будов, посівів, урожаю, отруєння худоби, вбивства радянських активістів і т. п.), переплітався з провокаціями, шкідництвом і диверсіями, організовуваними капіталістичним оточенням і контрреволюційними елементами усередині країни. У цьому найактивнішу участь брали троцкисти і праві опортуністи, які, зазнавши поразка у відкритому бою, перейшли на дорогу обману і дворушництва. У зв'язку з розгортанням світової економічної кризи і обостреаием всіх капіталістичних протиріч зростала загроза нападу імперіалістів на Радянський Союз.Подорож
Бюджетні кошти

Бюджетні кошти використовувалися для будівництва і зміцнення радгоспів, надання допомозі сільській бідноті і малопотужним середнякам в обзаведенні сільськогосподарськими машинами і інвентарем, для проведення землеустрою бідняцьких і малопотужних селянських господарств і...
Розукрупнення галузевих об'єднань

Доведення госпрозрахунку до кожного промислового підприємства себе повністю виправдало і надалі послужило основою для відповідної перебудови стосунків в інших галузях господарства. У 1931 р. на господарський розрахунок перекладаються судна річкового...

На першому етапі соціалістичної індустріалізації

У забезпеченні фінансовими ресурсами зростаючих витрат, пов'язаних з соціалістичною індустріалізацією країни і соціалістичною реконструкцією сільського господарства, первинне значення мало подальше збільшення внутрішньогосподарських накопичень, На першому зтапе соціалістичної індустріалізації джерелами засобів...