Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаБюджетні коштиСистема субвенцій
 

Облако тегов

бюджетів джерел доходів значення місцевих податку регулювання система субвенцій фонди


 

Система субвенцій

Встановлена тимчасовим положенням про місцеві фінанси 1924 р. система субвенцій далеко не у всіх випадках виявилася прийнятною формою фінансової допомоги місцевим бюджетам і не у всіх районах країни. Зокрема, не скрізь можна було забезпечити що передбачалися системою субвенції зустрічні (пайові) вкладення із засобів місцевих бюджетів. Тому Положення 1926 р. відмовилося від визначення яких-небудь обов'язкових форм фінансування місцевих бюджетів, але доповнило їх вказівкою на фонди регулювання. Було дозволено утворити фонди регулювання загальнореспубліканського в місцевого значення, що зіграли надалі крупну роль в бездефіцитному зведенні кожної окремої ланки в системі місцевих бюджетів.

Для забезпечення місцевим бюджетам більшої стійкості були також збільшені відрахування до місцевого бюджету від сільськогосподарського податку (з 41,5 до 66,6%), промислового податку (з 45 до 50%) і внесені уточнення в перелік витрат, що покладаються на місцеві .бюджети.

Розвиток місцевих бюджетів мав істотне значення для додаткової до державного бюджету мобілізації ресурсів.

Зниження питомої ваги місцевих джерел доходів пояснюється перекладом в основному на рейки місцевих бюджетів таких джерел державних доходів, як сільськогосподарський н промисловий податки, лісове господарство, а також введенням відрахувань до місцевих бюджетів від вступів по позиках, що реалізовуються в порядку попередньої підписки з розстрочкою оплати облігацій. По абсолютних же розмірах місцеві доходи нз року в рік зростали.Прямий облік доходів

Прямий облік доходів кожного селянського господарства був неможливий. Непридатні були також методи декларацій і кадастру: не можна було забезпечити своєчасну виставу і належну перевірку правильності декларацій, а проведення кадастру, взагалі...На першому етапі соціалістичної індустріалізації

У забезпеченні фінансовими ресурсами зростаючих витрат, пов'язаних з соціалістичною індустріалізацією країни і соціалістичною реконструкцією сільського господарства, первинне значення мало подальше збільшення внутрішньогосподарських накопичень, На першому зтапе соціалістичної індустріалізації джерелами засобів...
Індивідуальне обкладення куркульства

У Законі про сільськогосподарський податок иа 1928/29 р. вказувалося, що відносно одноосібних господарств, що особливо виділяються із загальної селянської маси в даній місцевості своєю прибутковістю і притому нетрудовим характером своїх...

Створилася система кредитування і розрахунків

Кредитна реформа мала крупне значення для всього соціалістичного будівництва. В результаті реформи забезпечувався безпосередній зв'язок кредиту з процесами виробництва і звернення товарів, що складає одну з найважливіших особливостей радянського кредиту....