Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаБюджетні коштиСистема субвенцій
 

Облако тегов

бюджетів джерел доходів значення місцевих податку регулювання система субвенцій фонди


 

Система субвенцій

Встановлена тимчасовим положенням про місцеві фінанси 1924 р. система субвенцій далеко не у всіх випадках виявилася прийнятною формою фінансової допомоги місцевим бюджетам і не у всіх районах країни. Зокрема, не скрізь можна було забезпечити що передбачалися системою субвенції зустрічні (пайові) вкладення із засобів місцевих бюджетів. Тому Положення 1926 р. відмовилося від визначення яких-небудь обов'язкових форм фінансування місцевих бюджетів, але доповнило їх вказівкою на фонди регулювання. Було дозволено утворити фонди регулювання загальнореспубліканського в місцевого значення, що зіграли надалі крупну роль в бездефіцитному зведенні кожної окремої ланки в системі місцевих бюджетів.

Для забезпечення місцевим бюджетам більшої стійкості були також збільшені відрахування до місцевого бюджету від сільськогосподарського податку (з 41,5 до 66,6%), промислового податку (з 45 до 50%) і внесені уточнення в перелік витрат, що покладаються на місцеві .бюджети.

Розвиток місцевих бюджетів мав істотне значення для додаткової до державного бюджету мобілізації ресурсів.

Зниження питомої ваги місцевих джерел доходів пояснюється перекладом в основному на рейки місцевих бюджетів таких джерел державних доходів, як сільськогосподарський н промисловий податки, лісове господарство, а також введенням відрахувань до місцевих бюджетів від вступів по позиках, що реалізовуються в порядку попередньої підписки з розстрочкою оплати облігацій. По абсолютних же розмірах місцеві доходи нз року в рік зростали.ФІНАНСОВІ РЕФОРМИ 1930-1932 Рр. ФІНАНСОВІ ПІДСУМКИ ПЕРШОЇ П'ЯТИРІЧКИ

Перехід селянства до суцільної колективізації, підготовлений успіхами соціалістичної індустріалізації, розвитком кооперації, рішучою боротьбою з куркульством, позитивним досвідом передових колгоспів і радгоспів, дозволив зробити в кінці 1929 р. поворот від політики...Бюджетна система і бюджетне планерування

Здійснення єдиного народногосподарського плану соціалістичної індустріалізації країни, технічне переозброєння, сільського господарства на базі колективізації, проведення куль-^, турной революції вимагали високої концентрації засобів в союзному бюджеті, на який тим самим безпосередньо...
Розукрупнення галузевих об'єднань

Доведення госпрозрахунку до кожного промислового підприємства себе повністю виправдало і надалі послужило основою для відповідної перебудови стосунків в інших галузях господарства. У 1931 р. на господарський розрахунок перекладаються судна річкового...

Світова економічна криза

Завдяки зосередженню в руках соціалістичного сектора всіх господарських важелів народного господарства країна вступила в період соціалізму і знаходилася напередодні перетворення з аграрної в індустріальну. В протилежність зростаючому народному господарству СРСР,...