Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаБюджетні коштиРозвиток і зміцнення місцевих бюджетів
 

Облако тегов

бюджетів доля зміцнення місцевих положення районних розвиток сільських союзу фінанси


 

Розвиток і зміцнення місцевих бюджетів

Принципам демократичного централізму і національної політики партії були підпорядковані заходи також і в області організації місцевих бюджетів. Розвиток і зміцнення місцевих бюджетів, особливо районних (волосних) і сільських, відповідав завданням зміцнення союзу робочого класу з селянством. Питома вага низових бюджетів у складі місцевих бюджетів продовжувала неухильно підвищуватися. Так, в загальному зведенні місцевих бюджетів доля районних і сільських бюджетів піднялася в 1929/30 р. до 28%, доля міських і селищних бюджетів - до 40,5%.

У квітні 1926 р. сесія ЦВК СРСР затвердила нове Положення про місцеві фінанси. У нім наголошувалося, що місцеві фінанси складають частину єдиної системи фінансів Союзу РСР і полягають в безпосередньому веденні місцевих Порад і виконавських комітетів. В той же час Положення обмежувалося лише загальними вказівками і нормами, покладаючи розробку детальніших норм на союзні республіки. Зокрема, законодавству союзних республік було надано право встановлення обов'язкових мінімальних переліків Доходів і витрат, що підлягають включенню до місцевих бюджетів, а також визначати форми фінансування місцевих бюджетів з республіканських ". Тим самим здійснювалася подальша децентралізація місцевого бюджету, що дозволяло якнайповніше врахувати особливості місцевих умов в різних областях і районах Радянського Союзу.Значення фінансів в розвитку народного господарства

Значення фінансів в розвитку народного господарства, взаємозв'язок господарського і фінансового планерування були особливо відмічені об'єднаним Пленумом ЦК і ЦКК ВКП(б) в грудні 1930 р. в резолюції "Про народногосподарський план на...Кредитна реформа

Завдання впровадження і зміцнення госпрозрахунку, посилення усередині-промислового накопичення перш за все зажадали того, що корінного передивляється системи кредитування господарських органів і розрахунків між ними. Комерційний кредит зіграв важливу роль в...
Прискорений розвиток продуктивних сил

Отже, прискорений розвиток продуктивних сил відбувався в умовах зміцнення соціалістичних виробничих стосунків. Великий перелом знайшов своє віддзеркалення у всіх областях фінансової діяльності, в небачений високому прирості внутрішньогосподарських накопичень, доходів і...

Ууськоренія темпів розвитку народного господарства СРСР.

Все це вимагало мобілізації сил і можливостей для прискорення темпів розвитку народного господарства СРСР. Необхідно було прискорити будівництво сотень нових підприємстві на основі останніх досягнень иауки і техніка, створення нових...