Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаБюджетні коштиГосподарське і культурне будівництво
 

Облако тегов

будівництво бюджет господарське культурне потреби промисловість срср


 

Господарське і культурне будівництво

До 1938 р. місцеві бюджети не включалися до державного бюджету СРСР, який складався з союзного бюджету і республіканських бюджетів союзних республік. У донолнение до місцевих доходів і встановлюваних на місцях надбавок до деяких загальнодержавних прибуткових джерел державний бюджет СРСР щорік передавав місцевим бюджетам частину своїх ресурсів

У тон числі Промисловість я йлвктрн-фнкацвя Іе них важка промисловість електрифікація Сільське господарство Транссорт н зв'язок Торгівля н еаготовка Соціально-культурні заходи.

Забезпечуючи повністю фінансові потреби залізничного, водного і повітряного транспорту, зовнішньої торгівлі, оборони, союзні бюджет з'явився головним знаряддям перерозподілу засобів на потреби соціалістичної індустріалізації країни. Підвищувалася його роль у фінансуванні підготовки кадрів і розвитку радянської науки.

Направляючи величезні засоби на господарське і культурне будівництво в національних республіках через союзний бюджет, Радянська держава в той же час розширювала і укріплювала їх власну фінансову базу.Спеціальна довгострокова позика

Для доведення розмірів власних оборотних коштів державних підприємств до рівня нормативу в 1931 р. була] проведена конверсія заборгованості господарських органів Держбанку, а саме частина зтой заборгованості з державних хозорганизаций списувалася...Фінансування і кредитування сільського господарства

Всупереч контрреволюційним., вимогам троцкистов про посилене перекачування засобів з сільського господарства для потреб індустріалізації шляхом експропріації селянства, партія і Радянська влада не лише звільнили від податків бідноту, малопотужні селянські господарства...
Робота над звідними фінансовими планами

Детальніше точка зору Держплану СРСР була викладена М. І. Боголеновин в його роботі "Фінансовий план п'ятирічки": "Перше і головне, що повинен зробити фінансовий план, - це усунути розділення державного сектора...

Світова економічна криза

Завдяки зосередженню в руках соціалістичного сектора всіх господарських важелів народного господарства країна вступила в період соціалізму і знаходилася напередодні перетворення з аграрної в індустріальну. В протилежність зростаючому народному господарству СРСР,...