Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаБюджетні коштиДиференціація відрахувань від загальносоюзних доходів
 

Облако тегов

бездефіцитності бюджетів відрахувань витрат господарства диференціація доходів забезпеченні загальносоюзних положення прибуткової республік республіканських розвитку союзних союзного


 

Диференціація відрахувань від загальносоюзних доходів

Диференціація відрахувань від загальносоюзних доходів до республіканських бюджетів дозволяла збільшувати останні не лише в міру розвитку господарства даної республіки, але і за рахунок засобів, що перерозподіляються між республіками за допомогою союзного бюджету. Це мало важливе значення в справі підтягування економіки і культури раніше економічно відсталих республік до рівня передових.

Основна мета нового Положення про бюджетні права Союзу РСР і союзних республік полягала в такому забезпеченні бездефіцитності республіканських бюджетів, при якому не лише не знижувалася б, але, навпаки, всемірно посилювалася б зацікавленість республік в розвитку прибуткової частини їх бюджетів, в тому, що збалансувало бюджетів без залучення дотації з союзного бюджету. Проте повністю завдання це вирішити не удалося. Положення виходило з принципу формальної рівності бюджетів союзних республік (однаковий відсоток відрахувань від державних доходів), тоді як на ділі економічний стан республік був далеко не однаковим. Досягненню бездефіцитності республіканських бюджетів перешкоджали заходи, що також проводилися, щодо посилення прибуткової бази місцевих бюджетів.

В результаті збереглася необхідність в дотаціях, особливо у зв'язку із зростанням витрат республіканських бюджетів на фінансування народного господарства. Абсолютні розміри дотацій і питома вага їх в забезпеченні витрат окремих республік показують приведені на стор. 214 дані.Банківська статистика

Державний банк приступив до проведення реформи біг належної підготовки, хоча йому було надано Право визначити термін переходу на нову систему кредитування і розрахунків. Недостатній інструктаж, відсутність заблаговременис віддрукованих стандартних бланків,...Прискорений розвиток продуктивних сил

Отже, прискорений розвиток продуктивних сил відбувався в умовах зміцнення соціалістичних виробничих стосунків. Великий перелом знайшов своє віддзеркалення у всіх областях фінансової діяльності, в небачений високому прирості внутрішньогосподарських накопичень, доходів і...
Ууськоренія темпів розвитку народного господарства СРСР.

Все це вимагало мобілізації сил і можливостей для прискорення темпів розвитку народного господарства СРСР. Необхідно було прискорити будівництво сотень нових підприємстві на основі останніх досягнень иауки і техніка, створення нових...

Виконання промфинплана поточного року

VI з'їзд Порад СРСР (березень 1931 р.) в постанові по звіту уряду вказав: "Виконання промфинплана поточного року..., виконання поставлених перед промисловістю якісних завдань і перш за все завдань по зниженню...