Фінанси і економія

Економіка завжди повинна нам допомагати економити
ГоловнаБюджетні коштиДиференціація відрахувань від загальносоюзних доходів
 

Облако тегов

бездефіцитності бюджетів відрахувань витрат господарства диференціація доходів забезпеченні загальносоюзних положення прибуткової республік республіканських розвитку союзних союзного


 

Диференціація відрахувань від загальносоюзних доходів

Диференціація відрахувань від загальносоюзних доходів до республіканських бюджетів дозволяла збільшувати останні не лише в міру розвитку господарства даної республіки, але і за рахунок засобів, що перерозподіляються між республіками за допомогою союзного бюджету. Це мало важливе значення в справі підтягування економіки і культури раніше економічно відсталих республік до рівня передових.

Основна мета нового Положення про бюджетні права Союзу РСР і союзних республік полягала в такому забезпеченні бездефіцитності республіканських бюджетів, при якому не лише не знижувалася б, але, навпаки, всемірно посилювалася б зацікавленість республік в розвитку прибуткової частини їх бюджетів, в тому, що збалансувало бюджетів без залучення дотації з союзного бюджету. Проте повністю завдання це вирішити не удалося. Положення виходило з принципу формальної рівності бюджетів союзних республік (однаковий відсоток відрахувань від державних доходів), тоді як на ділі економічний стан республік був далеко не однаковим. Досягненню бездефіцитності республіканських бюджетів перешкоджали заходи, що також проводилися, щодо посилення прибуткової бази місцевих бюджетів.

В результаті збереглася необхідність в дотаціях, особливо у зв'язку із зростанням витрат республіканських бюджетів на фінансування народного господарства. Абсолютні розміри дотацій і питома вага їх в забезпеченні витрат окремих республік показують приведені на стор. 214 дані.Диференціація податкових платежів

Ще в початку 1927 р. ЦВК і СНК СССР запропонували в цілях сприяння колгоспному будівництву встановити для колективних господарств знижку з нарахованого окладу податку у розмірі 25%. Реформа сільгоспподатку 1928...Головні дороги збільшення внутрішньогосподарських накопичень

Головними дорогами збільшення внутрішньогосподарських накопичень були ліквідація безгосподарності, мобілізація внутрішніх резервів виробництва і звернення, систематичне підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції і витрат звернення. А для цього необхідно було упроваджувати...
ФІНАНСОВІ РЕФОРМИ 1930-1932 Рр. ФІНАНСОВІ ПІДСУМКИ ПЕРШОЇ П'ЯТИРІЧКИ

Перехід селянства до суцільної колективізації, підготовлений успіхами соціалістичної індустріалізації, розвитком кооперації, рішучою боротьбою з куркульством, позитивним досвідом передових колгоспів і радгоспів, дозволив зробити в кінці 1929 р. поворот від політики...

Загальні розміри оподатковуваного доходу в 1928/29 г

Загальні розміри оподатковуваного доходу в 1928/29 р. в порівнянні з 1927/28 р. збільшилися на 17,6%, у тому числі від основних галузей сільського господарства - на 5,6, від неземлеробських заробітків -...